Rakt på sak, med tjugo års erfarenhet

– förflyttning ska vara enkelt!

Ledarskapsutbildningar och konsulttjänster

Helena Zenzé äger metoden Helhetsledarskap och har utifrån en tvärvetenskaplig grund framgångsrikt genomfört konsulttjänster och ledarutvecklingsprogram sedan 1997. 

AKTUELLT! Vill du få Zenzé inspiration Klicka här!

December 2019 släppte Helena Zenzé boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap”. Helhetsledarskap är ett integrerat arbetssätt med fyra övergripande delområden – de 4 essen – som alla är lika viktiga för att säkerställa att verksamheten leds, styrs och utvecklas med effektivitet.
Essen är Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt.

Podden om helhetsledarskap

I podden om helhetsledarskap pratar Helena Zenzé med chefer och ledare om arbetssättet helhetsledarskap. Helhetsledarskap spänner från det bestämt strukturella till det djupt existentiella. På ett professionellt, personligt och privat sätt delar gästerna med sig av hur dom ser på de fyra essen Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt från boken ”De 4 essen på arbetsplatsen”. Välkommen att inspireras och lära nytt.

AKTUELLT!

Avsnitt 3 i Podden om helhetsledarskap finns nu på Spotify och Apple Podcast. Här fördjupas samtalet med Säkerhetspolisens Hälsoutvecklare Walter Skeppar.

Direkt till avsnitt 3