Rakt på sak, med tjugofem års erfarenhet

Ledarskap är svårt men med helhetsledarskap blir det lättare

Ledarskapsutbildningar och konsulttjänster

Helena Zenzé är grundare av HELHETSLEDARSKAP och författare till boken:
”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap”
Helena Zenzé har arbetat som konsult i ledarskapsfrågor i 25 år och ser till att varje organisation, gruppering och medarbetare bidrar med värde, och att organisationen som helhet – på ett kostnadseffektivt sätt – rör sig i en och samma riktning.

Podden om helhetsledarskap

Helena breddar och fördjupar, avsnitt 4/6

Organisatorisk flush

Avsnitt 4/6 i ”Helena breddar & fördjupar”. Vad är organisationsdynamik och hur får man överblick av det som inte syns? Vad är en organisatorisk flush och hur navigerar man sig till ett effektivt och hälsosamt flöde av arbetande människor? I det här avsnittet får du hänga med i svängarna och göra vägval.

Podden om helhetsledarskap

I podden om helhetsledarskap talas det om viktiga arbetsplatsämnen. På bredden och på djupet. Från det bestämt strukturella till det djupaste existentiella. Om dåtid, nutid och framtid. För dig som vill förflytta och förbättra och få inspiration i det svåra att utöva ledarskap. För varje unik lyssnare ger Helena Zenzé 1 kr till BRIS  eftersom barn är arbetsplatsers kommande chefer.

Lyssna på Apple PodcastLyssna på Spotify

AKTUELLT!

 

Helena breddar och fördjupar, avsnitt 3/6

Psykisk hälsa – manualen!

Avsnitt 3/6 i ”Helena breddar & fördjupar”. Vad är inte psykisk ohälsa utifrån ett arbetsplatsperspektiv och hur säkerställer man att den svårnavigerade föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö inte används emot arbetsgivaren? I det här avsnittet uppmuntrar jag till reflektion om maktbalans och ängslighet. Du får också en manual bestående av endast fyra meningar.

Till avsnittet!