Organisationsutveckling för alla på arbetsplatsen

Helena Zenzé är arbetsplatsexpert och författare till böckerna

”Arbeta och Lev Livet!” (2023) 

”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap” (2020)

Helena har arbetat med verksamhets- organisations- och ledarskapsutveckling i 30 år. Hon ser till att varje organisation, gruppering och medarbetare bidrar med värde, och att organisationen som helhet förflyttar sig framåt på ett hållbart, hälsosamt och kostnadseffektivt sätt.