Rakt på sak, med tjugofem års erfarenhet

Ledarskap är svårt men med helhetsledarskap blir det lättare

Ledarskapsutbildningar och konsulttjänster

Helena Zenzé är grundare av HELHETSLEDARSKAP och författare till boken:
”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap”
Helena Zenzé har arbetat som konsult i ledarskapsfrågor i 25 år och ser till att varje organisation, gruppering och medarbetare bidrar med värde, och att organisationen som helhet – på ett kostnadseffektivt sätt – rör sig i en och samma riktning.

Podden om helhetsledarskap

Helena breddar och fördjupar, avsnitt 2/6

Hållbar otillräcklighet

Är det någon idag som inte hört ordet hållbar framför både det ena och det andra? I det här avsnittet tänkte jag att du ska få en övning att göra på din arbetsplats. Du får också förhoppningsvis en tankeställare, och så får du ett bestämt råd om att sluta göra något bums.

Podden om helhetsledarskap

I podden om helhetsledarskap talas det om viktiga arbetsplatsämnen. På bredden och på djupet. Från det bestämt strukturella till det djupaste existentiella. Om dåtid, nutid och framtid. För dig som vill förflytta och förbättra och få inspiration i det svåra att utöva ledarskap. För varje unik lyssnare ger Helena Zenzé 1 kr till BRIS  eftersom barn är arbetsplatsers kommande chefer.

Lyssna på Apple PodcastLyssna på Spotify

AKTUELLT!

Helena breddar & fördjupar 1/6: Är meningsskiljaktigheter en arbetsuppgift?

Den frågan ska jag svara på i det här premiäravsnittet av ”Helena breddar och fördjupar” – ett antal 15-minutersavsnitt med olika teman om din och min arbetsvardag. I det här första avsnittet kommer du att få tre verktyg, och en hemlighet som är allmänt känd.

Till avsnittet!