Rakt på sak, med tjugo års erfarenhet

– förflyttning ska vara enkelt!

Ledarskapsutbildningar och konsulttjänster

Helena Zenzé är organisation- och chefsutvecklare, och har framgångsrikt genomfört konsulttjänster och ledarutvecklingsprogram sedan 1997.  Hon har skapat metoden helhetsledarskap och har skrivit boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap”. Helhetsledarskap är ett integrerat arbetssätt med fyra övergripande delområden – de 4 essen – som alla är lika viktiga för att säkerställa att en verksamhet styrs, leds och utvecklas med effektivitet.

AKTUELLT! 

Nytt podavsnitt publicerat 29 juni. Scrolla ner!

De 4 essen finns nu utgiven på engelska:

”The 4 Aces of the Workplace – a book about holistic leadership”

Kommande poddavsnitt som släpps i juli:

Fingrarna i syltburken:
Charlotte Zetterlund, personalchef MAX Burgers.

Ta ledarskap över sitt ledarskap:
Isabel Moretti, Vd Svenskt Kött.

Podden om helhetsledarskap

I podden om helhetsledarskap pratar Helena Zenzé med chefer och ledare om arbetssättet helhetsledarskap. Helhetsledarskap spänner från det bestämt strukturella till det djupt existentiella. På ett professionellt, personligt och privat sätt delar gästerna med sig av hur dom ser på de fyra essen Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt från boken ”De 4 essen på arbetsplatsen”. Välkommen att inspireras och lära nytt.

AKTUELLT!

5. Well, medium eller rare? Tillsammans med Max Burgers HR-chef Charlotte Zetterlund, Isabel Moretti, vd på Svenskt kött och Kaisa Unander, chef för digitalisering på Kungliga Biblioteket, djupdyker jag i esset Styrning.

Direkt till avsnitt 5

Avsnitt 4: Inget ska sopas under mattan! Här fördjupar jag samtalet med Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. Vi pratar om att vara modig, bestämd och målinriktad, om konkurrensutsatthet och att spontanitet ibland får konsekvenser.

Direkt till avsnitt 4