Rakt på sak, med tjugo års erfarenhet

– förflyttning ska vara enkelt!

Ledarskapsutbildningar och konsulttjänster

AKTUELLT! Introducerande workshops om helhetsledarskap på World Trade Center i Stockholm. Läs mer här!

2019 släppte Helena Zenzé boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap”. Helhetsledarskap är ett integrerat arbetssätt med fyra övergripande delområden – de 4 essen – som alla är lika viktiga för att säkerställa att verksamheten leds, styrs och utvecklas med effektivitet. Helhetsledarskap förenklar för ledarskapet att få allt och alla med sig i en och samma riktning. Essen är Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt.

 

• Alla essen är centrala i en organisations verksamhets arbetsvardag och affär.
• Alla essen är jämbördiga påverkanskrafter i strategiskt och operativt arbete.
• Essen säkerställer att inga viktiga parametrar förloras.

Zenze.se på Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Warning: The account for zenze.se needs to be reconnected.
Due to Instagram platform changes on March 2, 2020, this Instagram account needs to be reconnected to allow the feed to continue updating. Reconnect on plugin Settings page