Erbjudande

Alltid skräddarsytt från början till slut. Vilka är ni? Vilket är nuläget? Vilken är kontexten?

Förändring, utveckling, förbättring

Organisations- verksamhets- och affärsutveckling kan genomföras på många olika sätt och på olika nivåer. Vilket är nuläget och vad behöver ni?

  • Mål som ska verkställas
  • Förändringsarbeten på gång
  • Omorganisation eller justering
  • Implementering av nya arbetssätt
  • Effektivisering utifrån lönsamhet eller arbetsmiljö
  • Kommunikation inåt och utåt
  • Chefskap och kulturen på agendan
  • Medarbetare mitt uppe i digitalisering
  • Neddragningar och avvecklingsprocesser

Analys och kartläggning

Zenzés organisationsanalys Zoom fokuserar på att ge en tydlig nulägesbild att ta avstamp ifrån innan val av förändrings strategi eller förbättrings mål. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, där organisationens struktur, verksamhet, arbetssätt, ledarskap, identitet, kultur och erfarenhet analyseras och utvärderas.

Alla analyser utgår från det arbetsplats dynamiska perspektivet: en mix av beteendevetenskap, organisationspsykologi och ekonomisk hälsosam social hållbarhet.

Du kan läsa mer om Zoom metoden i boken ”De 4 essen på arbetsplatsen”.

Ledningsgrupputveckling

Här finns essensen till helheten organisationen. Tillsammans synliggör och identifierar vi nuläget innan vi väljer väg.

Processledning

En extra erfaren processledare brukar behövas när organisationen upplever något utmanande eller när den behöver motiveras och göra förflyttning.

Organisation-, grupp- och teamdynamik

Vilket är behovet? Kalibrera, justera eller förbättra? Hur kan ni bli ert bästa VI?

Chef i praktik via anställning

Helena Zenzé är expert på verksamhetsleverans på helhet och beteende inriktad organisations- och förändringsdynamik. Hon vet hur man på ett enkelt sätt planerar för, och åstadkommer kvalitet, kostnadseffektivitet och trivsel i strukturerat strategiskt vardagsarbete eller i målinriktat förändringsarbete.