Konsulttjänster

Alltid skräddarsytt från början till slut. Vilka är ni? Vilket är nuläget? Vilken är kontexten?

Organisationsanalyser

Vår organisationsanalys Zoom fokuserar på att ge dig en tydlig nulägesbild att ta avstamp ifrån innan du väljer förändrings- eller förbättringsstrategi. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, där din organisations identitet, kultur och erfarenhet tillvaratas, får du ett reellt nuläge beskrivet. Du kan läsa mer om Zoom metoden i boken ”De 4 essen på arbetsplatsen”.

Organisations- verksamhets- och affärsutveckling kan genomföras på många olika sätt och på olika nivåer. Vilket är nuläget och vad behöver ni?

 • Förbättringsmål som ska verkställas
 • Förändringsarbeten på gång
 • Omorganisation eller justering
 • Implementering av nya arbetssätt
 • Effektivisering inhouse
 • Kommunikationsförbättring internt
 • Chefskap och kulturen på agendan
 • Medarbetare mitt uppe i digitalisering
 • Neddragningar och avvecklingsprocesser

Ledningsgrupputveckling

Här finns essensen till helheten organisationen! Vi bidrar till att synliggöra och identifiera ert nuläge så att ni med enkelhet kan effektivisera och hållbart förflytta verksamheten i den riktning ni vill gå.

Processledning dialog-online-möte

Behöver ni en mycket erfaren processledare som förenklar, förbättrar och förflyttar arbetsplatsen utifrån en helhetssyn i ett digitalt format? Låt oss då tillsammans iscensätta konferenslokalens dynamik i en digital lösning. Hela det tekniska arrangemanget, i en professionell studio, ingår i servicen.

 • Behöver ni stärka teamkänslan?
 • Behöver ni en säker och snabb analys av nuläget i organisationen?
 • Behöver ni lösa ett problem?
 • Behöver ni förankra ett budskap på riktigt?
 • Behöver ni kris-leda alla medarbetare samtidigt?
 • Behöver ni stärka helhetsledarskapet?

Då är Zenzé-online-dialog-möte lösningen. Här ges möjlighet till skräddarsydd fördjupning av verksamhetens behov i digitalt live-format i professionell teknisk studio. Här säkerställs psykisk energi, närvaro, emotionell kontakt och aktivt upplevelsebaserat deltagande på distans.

Röster om…

”Kändes som att vi träffades på riktigt” 

”Superinspirerande och lärorikt”

”Jag var närvarande varenda sekund, tack”

Coachning & Handledning

Fysiskt eller online:
Här finns olika samtalspaket beroende på vad du behöver.

4:4 Chefshandledning i grupp online:
Här växlar vi upp den psykiska energin – i små skräddarsydda chefsgrupper á 4 personer vid 4 tillfällen. Stärk dig själv, ditt ledarskap och din organisation. Garanterat inspirerande och lärorikt. Nya människor, ny energi och nya perspektiv utifrån.

 • Vi träffas i grupper om fyra
 • Alla är erfarna chefer
 • 2h en gång per månad vid fyra tillfällen 
 • Ingen i gruppen arbetar i samma organisation
 • Professionell, Personlig och Privat utveckling
 • Gruppen skräddarsys och startar när den är komplett

ANMÄL DIG HÄR!

Walk-in Coachning online eller fysiskt:
På plats i ett fysiskt eller digitalt konferensrum en halv- eller heldag regelbundet. En effektiv möjlighet för fler på arbetsplatsen att få individuell coachning och/eller handledning. Logga in eller Walk-in när det passar dig.

Chefsakuten:
En servicetjänst för chefer som med kort varsel har behov av samtals- och krisstöd, vägledning och coachning utifrån nuläget och händelser på arbetsplatsen.

Grupp- och teamdynamik

Vilket är behovet? Oavsett om det är att kalibrera, justera eller förbättra bidrar vi till förflyttning.

Interim uppdrag

Behöver du på deltid (fysiskt eller online) en tillfällig chef, eller ett tillfälligt ledarskap? Zenzé är experter på organisations- och förändringsdynamik och kvalitetssäkrar operativa och strategiska mål via interim uppdrag på hel- eller deltid.  Ibland är nuet själva förändringen och att ha mer än 20-års erfarenhet av konsultrollen, organisation och ledarskap är en stabil grund att ha med sig in i såna uppdrag. Likaså om du behöver en förflyttningsledare.  Alla förändringar syftar till någon form av effektivisering och förbättring. Vi vet hur man på ett enkelt sätt planerar för, och åstadkommer det.