Konsulttjänster

Våra konsulttjänster kan vara både korta och långa, beroende på vad du önskar och behöver. Vi hanterar både det bestämt strukturella och det djupa existentiella perspektivet på arbetsplatser. Alla insatser skräddarsys.

Organisationsanalyser

Vår organisationsanalys Zoom fokuserar på att ge dig en tydlig nulägesbild att ta avstamp ifrån innan du väljer förändrings- eller förbättringsstrategi. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, där din organisations identitet, kultur och erfarenhet tillvaratas, får du ett reellt nuläge beskrivet. Du kan läsa mer om Zoom metoden i boken ”De 4 essen på arbetsplatsen”.

Organisations- verksamhets- och affärsutveckling kan genomföras på många olika sätt och på olika nivåer. Vilket är nuläget och vad behöver ni?

 • Förbättringsmål som ska verkställas
 • Förändringsarbeten på gång
 • Omorganisation eller justering
 • Implementering av nya arbetssätt
 • Effektivisering inhouse
 • Kommunikationsförbättring internt
 • Chefskap och kulturen på agendan
 • Medarbetare mitt uppe i digitalisering
 • Neddragningar och avvecklingsprocesser

Ledningsgrupputveckling

Här finns essensen till helheten organisationen! Vi bidrar till att synliggöra och identifiera ert nuläge så att ni med enkelhet kan effektivisera och hållbart förflytta verksamheten i den riktning ni vill gå.

Coachning & Handledning

Fysiskt eller online:
Här finns olika samtalspaket beroende på vad du behöver.

Chefshandledning i grupp online:
Här växlar vi upp den psykiska energin – i små skräddarsydda chefsgrupper. Stärk dig själv, ditt ledarskap och din organisation. Garanterat inspirerande och lärorikt. Nya människor, ny energi och nya perspektiv utifrån.

 • Vi träffas i grupper om fyra
 • Alla är erfarna chefer
 • 2h var tredje vecka
 • Vi möts online på fredagar och går in i helgen med påfyllnad
 • Ingen i gruppen arbetar i samma organisation som dig
 • Professionell, Personlig och Privat utveckling
 • Gruppen skräddarsys och startar när den är komplett

ANMÄL DIG HÄR!

Walk-in Coachning:
På plats i ett konferensrum på ert kontor en halv- eller heldag regelbundet. En effektiv möjlighet för fler på arbetsplatsen att få individuell coachning och/eller handledning.

Chefsakuten:
En servicetjänst för chefer som med kort varsel har behov av samtals- och krisstöd, vägledning och coachning utifrån nuläget och händelser på arbetsplatsen.

Grupp- och teamdynamik

Vilket är ditt behov? Oavsett om det är att kalibrera, justera eller förbättra bidrar vi till förflyttning.

Interimsuppdrag

Behöver du en tillfällig chef, eller ett tillfälligt ledarskap på plats? Zenzé är experter på organisations- och förändringsdynamik och kvalitetssäkrar operativa och strategiska mål via interimsuppdrag på hel- eller deltid.  Ibland är nuet själva förändringen och att ha mer än 20-års erfarenhet av konsultrollen, organisation och ledarskap är en stabil grund att ha med sig in i såna uppdrag. Likaså om du behöver en förändringsledare.  Alla förändringar syftar till någon form av effektivisering och förbättring. Vi vet hur man på ett enkelt sätt planerar för, och åstadkommer det.