Konsulttjänster

Våra konsulttjänster kan vara både korta och långa, beroende på vad du önskar och behöver. Vi hanterar både det bestämt strukturella och det djupa existentiella perspektivet på arbetsplatser. Alla insatser skräddarsys.

Organisationsanalyser

Organisationsanalysen fokuserar på att ge dig en tydlig nulägesbild att ta avstamp ifrån innan du väljer förändrings- eller förbättringsstrategi. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, där din organisations identitet och erfarenhet tillvaratas, får du ett reellt nuläge beskrivet.

Organisations- verksamhets- och affärsutveckling kan genomföras på många olika sätt och på olika nivåer. Vilket är ditt nuläge och vad behöver du göra?

  • Förbättringsmål som ska verkställas
  • Förändringsarbeten på gång
  • Omorganisation eller justering
  • Implementering av nya arbetssätt
  • Effektivisering inhouse
  • Kommunikationsförbättring internt
  • Chefskap och kulturen på agendan
  • Medarbetare mitt uppe i digitalisering
  • Neddragningar och avvecklingsprocesser

Ledningsgrupputveckling

Här finns essensen till helheten organisationen! Vi bidrar till att synliggöra och identifiera ert nuläge så att ni med enkelhet kan effektivisera och hållbart förflytta verksamheten i den riktning ni vill gå.

Coachning

Fysiskt eller online:
Här finns olika samtalspaket beroende på vad du behöver.

Drive-in Coachning:
På plats i ett konferensrum på ditt kontor en halv- eller heldag regelbundet.

Grupp- och teamdynamik

Vilket är ditt behov? Oavsett om det är att kalibrera, justera eller förbättra bidrar vi till förflyttning.

Förändringsarbeten

Alla förändringar syftar till någon form av effektivisering och förbättring. Vi vet hur man på ett enkelt sätt planerar för, och åstadkommer det.