Konsulttjänster

Alltid skräddarsytt från början till slut. Vilka är ni? Vilket är nuläget? Vilken är kontexten?

Organisationsanalyser

Zenzés organisationsanalys Zoom fokuserar på att ge en tydlig nulägesbild att ta avstamp ifrån innan du väljer förändrings- eller förbättringsstrategi. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, där utöver organisationens struktur, verksamhet, arbetssätt, ledarskap, identitet, kultur och erfarenhet tillvaratas, beskrivs nuläget.

Alla analyser utgår från det arbetsplatsdynamiska perspektivet: en mix av beteendevetenskap, organisationspsykologi och affärsmässigt/uppgiftsrelaterat verksamhetsmässigt fokus.

Du kan läsa mer om Zoom metoden i boken ”De 4 essen på arbetsplatsen”.

 

Organisations- verksamhets- och affärsutveckling kan genomföras på många olika sätt och på olika nivåer. Vilket är nuläget och vad behöver ni?

 • Förbättringsmål som ska verkställas
 • Förändringsarbeten på gång
 • Omorganisation eller justering
 • Implementering av nya arbetssätt
 • Effektivisering inhouse
 • Kommunikationsförbättring internt
 • Chefskap och kulturen på agendan
 • Medarbetare mitt uppe i digitalisering
 • Neddragningar och avvecklingsprocesser

Ledningsgrupputveckling

Här finns essensen till helheten organisationen! Vi bidrar till att synliggöra och identifiera ert nuläge så att ni med enkelhet kan effektivisera och hållbart förflytta verksamheten i den riktning ni vill gå.

Processledning dialog-online-möte

Behöver ni en mycket erfaren processledare som förbättrar och förflyttar arbetsplatsen utifrån en helhetssyn i ett digitalt format ? Låt oss då tillsammans iscensätta konferenslokalens dynamik i en digital lösning. Hela det tekniska arrangemanget, i en professionell studio, ingår i servicen.

 • Behöver ni stärka teamkänslan?
 • Behöver ni en säker och snabb analys av nuläget i organisationen?
 • Behöver ni lösa ett problem?
 • Behöver ni förankra ett budskap på riktigt?
 • Behöver ni kris-leda alla medarbetare samtidigt?
 • Behöver ni stärka helhetsledarskapet?

Då är Zenzé-online-dialog-möte lösningen. Här ges möjlighet till skräddarsydd fördjupning av verksamhetens behov i digitalt live-format i professionell teknisk studio. Här säkerställs psykisk energi, närvaro, emotionell kontakt och aktivt upplevelsebaserat deltagande på distans.

Röster om…

”Kändes som att vi träffades på riktigt” 

”Superinspirerande och lärorikt”

”Jag var närvarande varenda sekund, tack”

Coachning & Handledning

Fysiskt eller online:
Här finns olika samtalspaket beroende på vad du behöver.

ANMÄL DIG HÄR!

Walk-in Coachning online eller fysiskt:
På plats i ett fysiskt eller digitalt konferensrum en halv- eller heldag regelbundet. En effektiv möjlighet för fler på arbetsplatsen att få individuell coachning och/eller handledning.

Chefsakuten:
En servicetjänst för chefer som med kort varsel har behov av samtals- och krisstöd, vägledning och coachning utifrån nuläget och händelser på arbetsplatsen.

Organisation-, grupp- och teamdynamik

Vilket är behovet? Kalibrera, justera eller förbättra?

Interim uppdrag

Behöver du på hel- eller deltid (på plats eller hybrid) en tillfällig chef, eller ett tillfälligt förändringsledarskap? Zenzé är expert på verksamhetsleverans på helhet och beteendeinriktad organisations- och förändringsdynamik. Vi vet hur man på ett enkelt sätt planerar för, och åstadkommer kvalitet, kostnadseffektivitet och trivsel i förändringsarbete.