Inspiration

Med mod, passion och enkelhet inspirerar Helena deltagarna till förflyttning.

Föreläsningen ”Ledarskapshelvetet” är en inspirerande, rolig och lärorik föreläsning om alla medarbetares ansvar för helheten arbetsplatsen. Föreläsningen finns i olika tidsformat och anpassas till målgrupp och sammanhang.

Föreläsningar kan också skräddarsys och/eller basera sig på valfritt ämne eller del av Helena Zenzés bok ”De 4 essen på arbetsplatsen”.

Vad behöver dina medarbetare tänka, känna, förstå eller göra? Vilket nuläge har din organisation och vilken förflyttning är det ni önskar?

Alla föreläsningar har praktiska enkla moment som engagerar, berör och fördjupar.

Kontakta Helena här!