Utbildning i Helhetsledarskap

6 platser kvar!

Vill du bli en framgångsrik och hållbar People & Strategic Leader? Då ska du gå det här helhetsledarskap programmet och lära om de 4 essen: Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt.

 • Helhetsledarskap och de 4 essen är metoden för att hantera komplexitet på ett enkelt sätt.
 • Utbildningen ger dig en praktisk hållbar personlig, gruppdynamisk och organisatorisk färdighet.
 • Alla essen är centrala i en verksamhets arbetsvardag (människor) och affär (strategi och mål).
 • Alla essen är jämbördiga påverkanskrafter i strategiskt och operativt arbete.
 • Essen säkerställer att inga viktiga parametrar förloras och garanterar resurseffektivitet samt långsiktig social och ekonomisk hållbarhet.

Alla chefer och ledare på arbetsplatser har ansvar för att leda och styra emot mål, parallellt med att de förväntas hantera samarbetsdynamik. Helhetsledarskap och de 4 essen förenklar, förflyttar och säkerställer den dynamiken.

Programmet tar avstamp i boken ”De 4 essen på arbetsplatsen”.

 • Personlig coachning och handledning online ingår mellan kurstillfällena.
 • Praktik och träning genomförs på den egna arbetsplatsen.
 • Deltagandet i helhetsledarskap mäts och värderas utifrån ett socialt hållbart perspektiv, och arbetsplatsen får återkoppling på sin ekonomiska investering i programmet enligt en tvärvetenskaplig och evidensbaserad metod.
 • Utbildningsintyg ”People & Strategic Leader”
 • Möjlighet till ”Certifierad coach i helhetsledarskap”

Helhetsledarskap 2.0 är ett fördjupningsprogram som vänder sig till dig som deltagit i Helhetsledarskap eller som varit deltagare i Gestaltpartners utbildningsprogram under perioden 2005-2019. I fördjupningsprogrammet fokuserar vi än mer på grupp- och organisationsdynamik och din fördjupade praktiska färdighet i de 4 essen.

Varmt välkommen till ett hållbart och kostnadseffektivt ledarutvecklingsprogram!

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR!

15 dagars upplevelsebaserat utbildningsprogram. Programmet genomförs växelvis på internat och online helt anpassat till Covid-19 läget.

Deltagaravgiften kan fördelas över verksamhetsåren enligt önskemål.

Nästa kursstart 2 december. Max 12 platser (6 platser kvar) ANMÄL DIG HÄR!

 • 2-4 december 2020
 • 3-5 februari 2021
 • 14-16 april 2021
 • 26-28 maj 2021
 • 16-18 juni 2021

Nu 49 000 kr! Ordinarie pris 65 000 kr, vilket motsvarar 25% rabatt med anledning av Covid-19. Subventionerad internatkostnad och moms tillkommer.

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR!

15 dagars upplevelsebaserat utbildningsprogram. Programmet genomförs växelvis på internat och online helt anpassat till Covid-19 läget.

Helhetsledarskap 2.0 är ett fördjupningsprogram som vänder sig till dig som deltagit i Helhetsledarskap eller som varit deltagare i i Gestaltpartners utbildningsprogram under perioden 2005-2019. I fördjupningsprogrammet fokuserar vi än mer på organisationsdynamik och din praktiska färdighet i de 4 essen.

Deltagaravgiften kan fördelas över verksamhetsåren enligt önskemål. Internatkostnad och moms tillkommer. 

 ANMÄL DIG HÄR!

Nästa kursstart 27 januari 2021. Max 12 platser.

 • 27-29 januari 2021
 • 17-19 mars 2021
 • 5-7 maj 2021
 • 9-11 juni 2021
 • 1-3 sept 2021

Nu 49 000 kr! Ordinarie pris 65 000 kr, vilket motsvarar 25% rabatt med anledning av Covid-19.

Vi har framgångsrikt genomfört flera skräddarsydda interna ledarutvecklingsprogram hos bl a Specialfastigheter AB, Haninge Kommun, Säkerhetspolisen, Nynäshamns kommun m fl.

Programmet kan genomföras i olika paketeringar där vi skräddarsyr upplägget utifrån behov och önskemål. Vill ni säkerställa ett framgångsrikt och hållbart People & Strategic Leadership i er organisation? Då ska cheferna på er arbetsplats delta i ett internt helhetsledarskap program och lära om de 4 essen: Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt kopplade till just er verksamhet, vardag och mål.

Färdiga utbildningspaket á 6, 8 och 10 dagar finns dokumenterade. Alla får kursdokumentation och boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap”.

Kontakta gärna Helena för förutsättningsfri dialog.

”Tillsammans med professionella Helena Zenzé har vi skapat ett skräddarsytt ledarprogram för alla våra chefer. Det har hjälpt oss genom ett stort förändringsarbete, lyft vårt ledarskap och stärkt hela företaget. Helena har varit en mycket uppskattad och kunnig ledare genom alla programdelar.”

Christina Burlin, HR-chef, Specialfastigheter.

Är du en av dom som Gestaltpartner haft nöjet att certifiera och diplomera tidigare är du varmt välkommen till uppgraderingsprogrammet ”People & Strategic Leader” i Helhetsledarskapets 4 ess.

Nästa omgång startar den 11 december och består av 4 heldagar 09.00-16.00.

 • 11 december
 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 mars

I programmet ingår 3h personlig online coachning/handledning, kursdokumentation och boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap”.

Utbildningsintyg: People & Strategic Leader i helhetsledarskapets 4 ess

Max 8 deltagare.

Pris: 19 000 kr exkl moms

ANMÄL DIG HÄR!

Utbildningen har bidragit till att jag har blivit en tydligare och tryggare chef/ledare. Jag har fått verktyg så jag kan sortera i vad som är viktigt och relevant, vad jag bör agera på och hur och vad jag inte bör agera på. Pedagogiken och upplägget upplever jag som inspirerande och lättillgängligt.

Fakta och upplevelsebaserad inlärning blandas och då det är gruppen och mina egna erfarenheter som bygger innehållet blir utbildningen relevant hela vägen. Helenas ledarskap upplever jag som närvarande och tryggt och inte minst genomskådande – på ett respektfullt och tryggt sätt!

Jag vill rekommendera utbildningen för att den stärker dig som ledare och chef- och inte minst som människa! Det här är inget påklistrat quick-fix. Det här är en utbildning som verkligen rustar modiga ledare.

Isabel Moretti, vd Svenskt Kött

Utbildningen har bidragit till att jag som ledare har en större verktygslåda att använda i min vardag som chef och ledare. Jag kom till utbildningen med ett antal år som chef, men tydligt efter utbildningen är att jag är betydligt mer reflekterande i mitt ledarskap. Vidare har jag utvecklat min förmåga att fånga upp signaler bland mina medarbetare som jag tidigare ibland har missat pga. mitt fokus att nå våra mål. Att nå sina mål är givetvis viktigt, men det är minst lika viktigt att få med sina medarbetare på vägen.

Jag vill verkligen rekommendera den för att den gör en skillnad. Upplägget med löpande praktiska och teoretiska pass tycker jag var en framgångsfaktor. Vidare är Helena fantastisk på att fånga varje person utifrån var de befinner sig i sitt ledarskap och coacha personen till en bättre ledare och chef.

Stefan Fredriksson, enhetschef va-verk Haninge Kommun

Jag hade ett behov av att utveckla mig själv som person och ledare och fick utbildningen rekommenderad. Utbildningen gav mig svar på frågor som jag undrat över, såsom ”hur ser andra på mig”, ”hur agerar jag i vissa situationer” och ”hur kan jag kontrollera detta?”

Helena som kursledare drev mig sakta men säkert framåt med stor medkänsla och ett glatt humör.

Efter utbildningen kände jag mig säkrare och mer medveten om mig själv, vilket är avgörande för framgång i ledarskapet.

Resan som ledde fram till mina insikter var hur spännande som helst!

Urban Klingeteg, Teknisk chef Skånes Dansteater

Ledarskapsprogrammet har hjälpt mig utöka mitt register som chef och ledare, och gjort mig mer tydlig i mitt ledarskap. Det har bidragit positivt både för mig, mina medarbetare och min organisation.

Pedagogiken är varierad, engagerande och bygger på en bred, teoretisk grund. Kombinerad med det upplevelsebaserade upplägget ger detta starka, egna erfarenheter och tillfälle till reflektion. Att kunskapen prövas och tillämpas gör att den stannar kvar och växer. Som kursledare är Helena Zenzé tydlig, närvarande, klarsynt och modig. Med stor kompetens vägleder och utmanar hon kursdeltagarna, hjälper dem att själv ta sig framåt och utvecklas. Utbildningen utgår genomgående från dig som individ. Det gör att jag varmt kan rekommendera dem till alla som vill utveckla och fördjupa sitt ledarskap.

Miriam Björkhem, enhetschef Kungliga biblioteket

Utbildningen har bidragit till att jag som chef/ledare blivit mer självsäker i min roll. Jag vet mer om mig själv och det har stärk mig, både i min roll som chef och i livet i övrigt. Utbildningen har bidragit till att jag prioriterar annorlunda idag genom att lägga mer tid för reflektion och återhämtning. Jag har lärt mig mer om hur jag ska agera i olika situationer, och hur jag i min roll som chef förväntas bidra till helheten. ”Verktygslådan” bor i mig och jag använder den både i och utanför jobbet.

Upplägget och pedagogiken upplever jag som mycket bra. Framför allt att det är ”högt i tak” med tid för många frågor och diskussioner. Mixen av teori och övningar är perfekt. Ibland svåra ord och uttalanden som jag under utbildningens gång fick möjlighet att förstå och koppla till mig själv så att de blev mer begripliga.

Helenas ledarskap upplever jag som den absolut bästa ledarskapsutbildaren jag varit med om. Helenas fingertoppskänsla för tempo är super. Hon känner hela tiden av vart gruppen befinner sig och anpassar sitt tempo efter gruppen. Helenas kunskaper och engagemang inom ledarskap är i toppklass. Helena har ett stort hjärta och inte långt till skratt. Mixen av hög kvalitet, struktur och ordning blandat med känslor och medmänsklighet är perfekt.

Jag vill rekommendera utbildningen för att jag blev ”mer av mig själv”.

Johan Hilldén, Förvaltare Specialfastigheter

Jan

Utbildningen gav mig en såväl teoretisk som känslomässig kunskap om hur jag fungerar som individ i ett team, och hur jag bäst leder mig och andra individer i gruppen. Vidare fick jag blick för gruppen och vad som påverkar och skapar den. Den här ledarskapsutbildningen är praktisk och går på djupet. Att i workshopform få ta del av andra ledares tankar och utveckling var mycket, mycket givande.

Jan Dzedins, Kulturchef Emmaboda kommun

Utbildningen har bidragit till att jag som chef/ledare blivit tryggare i min roll. Jag har blivit medveten om vad jag gör och hur det påverkar andra. Jag har utvecklat mina styrkor och funnit ett förhållningssätt till sidor jag inte är lika nöjd med. Verktygen har blivit mina egna, att använda i vardagen.

Pedagogiken och upplägget upplever jag som välgrundat. Eftersom man samtidigt får uppleva det man lär sig, stannar kunskapen kvar.

Helenas ledarskap upplever jag som otroligt engagerat och positivt. Hon både utmanar och stöttar, och har alltid nära till ett skratt.

Jag vill rekommendera utbildningen för att den gör skillnad i grunden. Kunskapen jag fått är ett förhållningssätt, som blivit en del av mig, för resten av livet.

Petra Lindvall, Stadsträdgårdsmästare Stadsbyggnadsförvaltningen Park och natur Haninge Kommun

Utbildningen har gett nya perspektiv och fantastiska verktyg som hjälpt mig att göra skillnad, där strategier drivs genom människor och resultat skapas på riktigt.

Björn Bjurfors senior management- och organisationskonsult Bjurforskonsult AB

Utbildningen har bidragit till att jag som chef/ledare lärt mig att förstärka de beteenden som är framgångsrika i mitt chefskap och att inte försöka passa in i en färdig modell.

Gestaltpartners pedagogik och upplägg upplever jag som en perfekt mix av teorier och praktisk träning där jag fått möjlighet att testa teorierna i verkligheten.

Helena som ledare har en genuin nyfikenhet och ett stort engagemang för människan bakom chefen/ledaren. Genom coaching lyckas Helena få mig att förstå vad jag behöver för att bli en bättre chef.

Jag vill rekommendera utbildningen för att den inte följer en mall, utan för att den är anpassad utifrån mig som person och mitt chefsuppdrag.

Mikael Olsson, Tryckeriansvarig på Bold Printing Malmö AB/A Bonnier Company

Utbildningen har bidragit till att jag som chef/ledare kan hantera och förhålla mig till komplexiteten i mitt uppdrag. Jag har tränat på att läsa av vad som händer i rummet, vilket ger mig möjlighet att välja att agera, eller att inte agera, i stunden. Det ger mig även information som jag kan använda mig av efteråt, och som hjälper mig i hur jag kan förstå vad som hänt och vad jag kan lära av det. Jag har också fått kunskap om mig själv och mina drivkrafter, som är relevanta för mig varje dag.
Pedagogiken och upplägget upplever jag som mycket relevant. Utbildningen hänger ihop på ett bra sätt och samtidigt är varje del värdefull för sig själv. Mycket bra balans mellan teori och praktik.

Helenas ledarskap upplever jag som tydligt, varmt, energifyllt och utmanande. Hon backar inte för det svåra och har förmåga att inge trygghet och mod för deltagarna att fortsätta.

Jag vill rekommendera utbildningen för att den inte erbjuder någon quickfix eller paketlösning utan stärker dig som ledare att ta hand om situationer och utmaningar på det sätt som är anpassat efter just den situationen, eller utmaningen, och där kontakten och samspelet mellan människorna hela tiden är i fokus. Du får träna ditt ledarskap i en trygg miljö tillsammans med andra.

Sara Eriksdotter Bjurström, Avdelningschef Strategisk planering Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala Kommun

Utbildningen har bidragit till att jag som chef kan vara mer av mig själv och alltid vara trygg i det. Upplägget med upplevelsebaserad inlärning och teori varvat, passar mig perfekt.

Helena Zenzé har en fantastisk förmåga att sätta fingret på vad just du behöver.

Jag vill rekommendera utbildningen för att den ger både en bredd och ett djup. Kunskapen fastnar!

Elina Matsdotter, Hållbarhetschef Svenskt Kött

Sandra

Den största nyckeln för mig har varit självreflektionen. Vilken nytta det kan göra och hur man kan använda det för att föra processen framåt och utveckla både sig själv, gruppen och organisationen. Vi har till och med infört regelbunden självreflektion som en del i alla medarbetares utvecklingsplan. Vi säger att det är det som för lärprocessen framåt. I självreflektionen kan du lyfta in vilka ytterligare verktyg du vill för att belysa händelsen från olika håll.

Sandra Gustavsson, HR-ansvarig Almi Företagspartner

Maria

Utbildningen har gett mig viktiga insikter om mig själv som redskap i mitt ledarskap. Att få kunskap och kompetens i hur jag kan leda mina medarbetare genom ett coachande förhållningssätt har varit ovärderligt för att skapa effektiva team. Jag har utvecklat ett närmare ledarskap som resulterat i fler nöjda medarbetare som känner att de har möjlighet att påverka.

Maria Björkman, Verksamhetschef Magnetica AB

Oskar

Jag har fått ovärderliga kunskaper och verktyg för att lösa mina arbetsuppgifter. Vad jag bland annat lärt mig är den svåra konsten att lyssna på ett bra sätt, detta är svårare än vad man kanske tror. Förmågan att lyssna och ta tillvara medarbetares synpunkter är en tillgång som inte kan överskattas, denna förmåga bidrar starkt till att stävja missnöje och därmed bidra till att skapa en positiv och kreativ arbetsplats. Utbildningen gav konkreta och kraftfulla verktyg som jag alltid kommer att ha stor nytta av. Vidare så erbjöd utbildningen en självkännedom som utgjorde en stabil bas för att utveckla mig själv. Kan sammanfattningsvis därför varmt rekommendera utbildningen.

Oskar Norberg, verksamhetsutvecklare och jurist på Försäkringskassans huvudkontor.

Johan

Efter att gått den fantastiska utbildningen upplever jag att jag är mer fokuserad och närvarande i min ledarroll. Jag har fått ökad självkännedom och insikt i varför jag reagerar på olika sätt i olika situationer med olika människor, vilket bidrar till att jag kan kommunicera mer effektivt idag. Jag känner mig bättre rustad att ta ”de svåra” medarbetarsamtalen.

Johan Möllborg, interimschef Acceptus AB

Michael

Utbildningen har gett mig en bra “verktygslåda” för mitt arbete som ledare och chef. En insikt om hur både jag och mina medarbetare fungerar i olika sammanhang. Utbildningen har gjort att jag blivit tydligare. Ett viktigt verktyg, som gav mig otroligt mycket, var den personliga coachningen som ingick. Det är en av de bästa utbildningar som jag har gått och jag använder kunskaperna dagligen i mitt arbete.

Michael Turner, Pedagog och enhetschef Svenska Kyrkan

Ulrika

Utbildningen gav mig tid att reflektera över mig själv som redskap. Jag fick en tydligare bild av hur mitt beteende och mina tolkningar påverkar andra. En viktig del i utbildningen var att förstå vikten av reflektion. Vem är jag som ledare? Varför är jag chef? Vad signalerar jag till gruppen. Jag är idag mycket mera medveten och kommunikativt modig som chef.

Ulrika Olsson Jansén, Verksamhetschef Stockholms Läns Landsting

Kursledare: Helena Zenzé