Om företaget

 • Har utifrån en tvärvetenskaplig grund framgångsrikt genomfört konsulttjänster sedan 1997, och chef- och ledarutvecklingsprogram sedan 2005.
 • Har utvecklat en tvärvetenskaplig metod – helhetsledarskapets 4 ess – som förflyttar och effektiviserar arbetsplatser som helhet utifrån deras unika läge.
 • Ägs och drivs av Helena Zenzé som är författare till boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap”.
 • Har varit föremål för forskning vid Uppsala Universitet, företagsekonomiska institutionen, som påvisat att deltagarna i chef- och ledarprogrammen får en kompetens och helhetssyn som påtagligt ökat deras effektivitet i deras chefs- och ledarroll.
 • Har utbildat, stöttat och utmanat 1000-tals chefer och ledare inom alla branscher.
 • Företaget bytte namn 2019 till Zenzé Organisation och Ledarskap AB (tidigare Gestaltpartner AB) som ett led i egen verksamhetsutveckling.
 • Med mod, passion och enkelhet bidrar Helena Zenzé till förflyttning på arbetsplatser.

Kunder

Almi Företagspartner, AMF, Bold Printing Malmö AB, Botkyrka Kommun, Brizad behandlingkonsult AB, Ericsson, Försvarsakademin Danmark, Försäkringskassan, Haninge Kommun, Håbo Kommun, Innofactor AB, Innovationsbron AB, Knivsta Kommun, Kungliga Biblioteket, Lantbrukarnas Riksförbund, Nyköpingshem AB, Magnetica Education AB, MCD AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nyköpings Kommun, Nynäshamn Kommun, Regionförbundet Sörmland, Scania, Sida, Stockholms Läns Landsting, Olivia personlig assistans AB, PoV AB, Reggio Emilia Institutet, Region Gävleborg, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Region Stockholm, Sandvik, Sollentuna Kommun, Statens fastighetsverk, SLL IT, Specialfastigheter AB, Svenska Kyrkan, Södertälje Sjukhus, Säkerhetspolisen, Umeå Universitet, Upplands Väsby Kommun, Uppsala Kommun, Volvo Cars, Världskulturmuseerna, Älvkarleby Kommun, Österåkers Kommun m.fl.

Om Helena Zenzé

Helena är arbetsplatsexpert, beteendevetare och organisationsutvecklaren som envist, modigt och passionerat ägnat större delen av sitt vuxna liv åt att utbilda, coacha och vägleda krisande människor, överbelastade chefer, organisationer och arbetsplatser.

Placera Helena i en arbetsplats kontext och hon talar om exakt vad som pågår där. Tala om vart ni vill och hon för er dit. Alla och allt ska med i en och samma riktning.

Som motvikt till alla trendiga förenklingar i ledarskapsbranschen understryker Helena, utifrån
gedigen kunskap och långerfarenhet i branschen, att chef- och ledarskap på arbetsplatser är komplext – inte minst nu när medarbetare till viss del arbetar på distans och cheferna tvingas utöva hybridledarskap. Vidare behöver dom bygga beredskap för och hantera kriser, stress och ohälsa parallellt med att de förväntas bidra till maximerad prestation och leverans.

Med verktyget de 4 essen: Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt förklarar Helena människans och arbetsplatsens komplexitet på ett begripligt sätt. Med sin tvärvetenskapliga metod ”Helhetsledarskap” belyser hon vikten av att kunna tillräckligt mycket om mycket, och visar varför teoretiska handböcker och förenklade modeller sällan fungerar i praktiken.

Helena har 25 års erfarenhet som konsult och fokuserar på praktik. Hon tar tillvara de unika erfarenheter arbetsplatsen har och identifierar det strukturella och existentiella nuläget.  Förbättring och förflyttning är målet – alltid utifrån ett helhetsperspektiv, alltid på ett modigt sätt med enkelheten för ögonen.

Du får:

 • Senior påverkanskraft
 • Senior förändringsledningskompetens och erfarenhet
 • Affärseffektivitetsfokus
 • Expertis och praktisk färdighet i kommunikation, strukturell styrning och etisk hantering av existentiella situationer och spörsmål
 • Fördjupad professionell, personlig och organisatorisk självkännedom
 • Strategi, taktik och operationalisering i dynamiskt samspel.
 • Skratt, kreativitet och framdrift.
 • Förenkling med kvalitet, och analys baserad på helhetssyn.
 • Snabbhet och tillgänglighet.