Om oss

 • Har utifrån en tvärvetenskaplig grund framgångsrikt genomfört konsulttjänster sedan 1997, och ledarutvecklingsprogram sedan 2005.
 • Har utvecklat en tvärvetenskaplig metod – helhetsledarskapets 4 ess – som förflyttar och effektiviserar arbetsplatser som helhet.
 • Ägs och drivs av Helena Zenzé som är författare till boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap” (2019).
 • Har varit föremål för forskning vid Uppsala Universitet, företagsekonomiska institutionen, som påvisat att deltagarna får en kompetens och helhetssyn som påtagligt ökat deras effektivitet i deras chefs- och ledarroll.
 • Har utbildat, stöttat och utmanat 1000-tals chefer och ledare inom alla branscher.
 • Företaget bytte namn 2019 till Zenzé Organisation och Ledarskap AB (tidigare Gestaltpartner AB) som ett led i egen verksamhetsutveckling.
 • Med mod, passion och enkelhet vill vi bidra till förflyttning på arbetsplatser.

Kunder

Almi Företagspartner, AMF, Bold Printing Malmö AB, Botkyrka Kommun, Brizad behandlingkonsult AB, Försvarsakademin Danmark, Försäkringskassan, Haninge Kommun, Håbo Kommun, Innofactor AB, Innovationsbron AB, Knivsta Kommun, Kungliga Biblioteket, Lantbrukarnas Riksförbund, Nyköpingshem AB, Magnetica Education AB, MCD AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nynäshamn Kommun, Regionförbundet Sörmland, Scania, Sida, Stockholms Läns Landsting, Olivia personlig assistans AB, PoV AB, Reggio Emilia Institutet, Region Gävleborg, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Sandvik, Statens fastighetsverk, Specialfastigheter AB, Svenska Kyrkan, Södertälje Sjukhus, Säkerhetspolisen, Umeå Universitet, Upplands Väsby Kommun, Uppsala Kommun, Världskulturmuseerna m.fl.

Om Helena Zenzé

Helena Zenzé är en mycket erfaren People & Strategic Leader som brinner för att bidra till framgångsrika och hållbara People & Strategic Organizations. Ställ Helena på en arbetsplats och hon kan tala om exakt vad som pågår där. Tala om vart ni vill och hon för er dit.

Hon är grundare av arbetssättet ”helhetsledarskapets 4 ess” som rymmer allt från det bestämt strukturella till det djupt existentiella – en metod som hanterar komplexiteten på arbetsplatsen på ett kostnadseffektivt, ansvarsfullt och hållbart sätt.

Hon är organisationsutvecklare och författare med över 20 års erfarenhet som konsult. Starkt förankrad i det tvärvetenskapliga tar hon tillvara de erfarenheter som finns på arbetsplatser, och anpassar dem till det strukturella och existentiella nuläget. Förflyttning är målet – alltid utifrån ett helhetsperspektiv, alltid på ett modigt sätt och med enkelheten för ögonen.

Du får:

 • Senior påverkanskraft
 • Senior förändringsledningskompetens och erfarenhet
 • Affärseffektivitetsfokus
 • Expertis och praktisk färdighet i kommunikation, strukturell styrning och etisk hantering av existentiella situationer och spörsmål
 • Fördjupad professionell, personlig och organisatorisk självkännedom
 • Strategi, taktik och operationalisering i dynamiskt samspel.
 • Skratt, kreativitet och framdrift.
 • Förenkling med kvalitet, och analys baserad på helhetssyn.
 • Snabbhet och tillgänglighet.