Om oss

  • Har framgångsrikt genomfört konsulttjänster sedan 1997 och ledarutvecklingsprogram sedan 2005.
  • Har varit föremål för forskning vid Uppsala Universitet, företagsekonomiska institutionen, som påvisat att deltagarna får en kompetens och helhetssyn som påtagligt ökat deras effektivitet i deras chefs- och ledarroll.
  • Ägs och drivs av Helena Zenzé som är författare till boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap” (2019).
  • Äger metoden De 4 essen™  och förändringsmodellen Zoom™.

Kunder

Almi Företagspartner, AMF, Bold Printing Malmö AB, Botkyrka Kommun, Brizad behandlingkonsult AB, Försvarsakademin Danmark, Försäkringskassan, Haninge Kommun, Håbo Kommun, Innofactor AB, Innovationsbron AB, Knivsta Kommun, Kungliga Biblioteket, Lantbrukarnas Riksförbund, Nyköpingshem AB, Magnetica Education AB, MCD AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nynäshamn Kommun, Regionförbundet Sörmland, Scania, Sida, Stockholms Läns Landsting, Olivia personlig assistans AB, PoV AB, Reggio Emilia Institutet, Region Gävleborg, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Sandvik, Statens fastighetsverk, Specialfastigheter AB, Svenska Kyrkan, Södertälje Sjukhus, Säkerhetspolisen, Umeå Universitet, Uppsala Kommun, Världskulturmuseerna m.fl.

Om Helena Zenzé

Helena Zenzé är organisations- och ledarutvecklare med över 20 års erfarenhet som konsult. Starkt förankrad i det tvärvetenskapliga tar hon tillvara de erfarenheter som finns på arbetsplatser, och anpassar dem till det strukturella och existentiella nuläget. Förflyttning är målet – alltid utifrån ett helhetsperspektiv, alltid på ett modigt sätt och med enkelheten för ögonen.