Om företaget

  • Fr o m 2022 är Helena främst tillgänglig för uppdrag där hon är anställd chef med uppdrag att leda andra chefer i komplexa organisationer. Därutöver gör hon enstaka föreläsningar eller processledaruppdrag med utgångspunkt i sina böcker.
  • Har utifrån en tvärvetenskaplig grund framgångsrikt genomfört konsulttjänster sedan 1997
  • Har genomfört chef- och ledarutvecklingsprogram sedan 2005 i både extern och intern regi.
  • Har utvecklat en tvärvetenskaplig metod – helhetsledarskapets 4 ess – som förflyttar och effektiviserar arbetsplatser som helhet utifrån deras unika läge.
  • Ägs och drivs av Helena Zenzé som är författare till boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap” (2020) och ”Arbeta och Lev Livet!” (2023 Ekerlids Förlag)
  • Har varit föremål för forskning vid Uppsala Universitet, företagsekonomiska institutionen, som påvisat att deltagarna i chef- och ledarprogrammen får en kompetens och helhetssyn som påtagligt ökat deras effektivitet i deras chefs- och ledarroll.
  • Har utbildat, stöttat och utmanat 1000-tals chefer och ledare inom alla branscher.
  • Företaget namnändrade 2019 till Zenzé Organisation och Ledarskap AB som ett led i egen verksamhetsutveckling.
  • Med mod, passion och enkelhet bidrar Helena Zenzé till hälsa, hållbarhet och effektivitet på arbetsplatser.

Kunder

Almi Företagspartner, AMF, Bold Printing Malmö AB, Botkyrka Kommun, Brizad behandlingkonsult AB, Ericsson, Försvarsakademin Danmark, Försäkringskassan, Haninge Kommun, Håbo Kommun, Innofactor AB, Innovationsbron AB, Knivsta Kommun, Kungliga Biblioteket, Lantbrukarnas Riksförbund, Nyköpingshem AB, Magnetica Education AB, MCD AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nyköpings Kommun, Nynäshamn Kommun, Regionförbundet Sörmland, Scania, Sida, Stockholms Läns Landsting, Olivia personlig assistans AB, PoV AB, Reggio Emilia Institutet, Region Gävleborg, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Region Stockholm, Sandvik, Sollentuna Kommun, Statens fastighetsverk, SLL IT, Specialfastigheter AB, Svenska Kyrkan, Södertälje Sjukhus, Säkerhetspolisen, Ulricehamn Kommun, Umeå Universitet, Upplands Väsby Kommun, Uppsala Kommun, Volvo Cars, Världskulturmuseerna, Älvkarleby Kommun, Österåkers Kommun m.fl.

Om Helena Zenzé

Helena är arbetsplatsexpert, beteendevetare och organisationsutvecklaren med masterkompetens som envist, modigt och passionerat ägnat större delen av sitt vuxna liv åt att utbilda, coacha och vägleda chefer, organisationer och arbetsplatser. Boken ”Arbeta och Leva Livet!” (2023) är för dig som vill veta mer om att vara människa i alla dess perspektiv, och som vill vara med och bidra till ett bättre liv på arbetsplatsen. Boken ”De 4 essen på arbetsplatsen” (2020) är för dig som vill ha enkla verktyg att styra och leda på helhet.

Placera Helena i en arbetsplats kontext och hon talar om exakt vad som pågår där. Tala om vart ni vill och hon för er dit. Alla och allt ska med i en och samma riktning.

Som motvikt till alla trendiga förenklingar i ledarskapsbranschen understryker Helena, utifrån gedigen kunskap och lång erfarenhet att chef- och ledarskap på arbetsplatser är svårt och komplext – inte minst nu när medarbetare till viss del arbetar på distans och cheferna utövar hybridledarskap. Vidare behöver arbetsplatsen ha beredskap för att hantera kriser, krig i vår omvärld, stress och ohälsa parallellt med att prestation och leverans ska maximeras.

Med verktyget de 4 essen: Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt förklarar Helena komplexitet på ett begripligt sätt. Med sin metod ”Helhetsledarskap” ger hon alla på arbetsplatsen ett handfast arbets- och livsverktyg som ger hälsa, hållbarhet och effektivitet.

Helena tar alltid tillvara de unika erfarenheter arbetsplatsen har. Förbättring och förflyttning är målet – alltid utifrån ett helhetsperspektiv, alltid på ett modigt sätt med enkelheten för ögonen.