Om företaget

 • Har utifrån en tvärvetenskaplig grund framgångsrikt genomfört konsulttjänster sedan 1997, och chef- och ledarutvecklingsprogram sedan 2005.
 • Har utvecklat en tvärvetenskaplig metod – helhetsledarskapets 4 ess – som förflyttar och effektiviserar arbetsplatser som helhet utifrån deras unika läge.
 • Ägs och drivs av Helena Zenzé som är författare till boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap”.
 • Har varit föremål för forskning vid Uppsala Universitet, företagsekonomiska institutionen, som påvisat att deltagarna i chef- och ledarprogrammen får en kompetens och helhetssyn som påtagligt ökat deras effektivitet i deras chefs- och ledarroll.
 • Har utbildat, stöttat och utmanat 1000-tals chefer och ledare inom alla branscher.
 • Företaget bytte namn 2019 till Zenzé Organisation och Ledarskap AB (tidigare Gestaltpartner AB) som ett led i egen verksamhetsutveckling.
 • Med mod, passion och enkelhet vill vi bidra till förflyttning på arbetsplatser.

Kunder

Almi Företagspartner, AMF, Bold Printing Malmö AB, Botkyrka Kommun, Brizad behandlingkonsult AB, Försvarsakademin Danmark, Försäkringskassan, Haninge Kommun, Håbo Kommun, Innofactor AB, Innovationsbron AB, Knivsta Kommun, Kungliga Biblioteket, Lantbrukarnas Riksförbund, Nyköpingshem AB, Magnetica Education AB, MCD AB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nynäshamn Kommun, Regionförbundet Sörmland, Scania, Sida, Stockholms Läns Landsting, Olivia personlig assistans AB, PoV AB, Reggio Emilia Institutet, Region Gävleborg, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Region Stockholm, Sandvik, Statens fastighetsverk, SLL IT, Specialfastigheter AB, Svenska Kyrkan, Södertälje Sjukhus, Säkerhetspolisen, Umeå Universitet, Upplands Väsby Kommun, Uppsala Kommun, Volvo Cars, Världskulturmuseerna, Älvkarleby Kommun, Österåkers Kommun m.fl.

Om Helena Zenzé

Placera Helena i en arbetsplats kontext och hon talar om exakt vad som pågår där. Tala om vart ni vill och hon för er dit. Alla och allt ska med i en och samma riktning.

Helena Zenzé är grundare av HELHETSLEDARSKAP som rymmer allt från det bestämt strukturella till det djupt existentiella – en metod som hanterar arbetsplats komplexitet på ett ansvarsfullt sätt. Hon är författare till boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap” och har 25 års erfarenhet som konsult. Starkt förankrad i det tvärvetenskapliga fokuserar hon på praktik. Hon tar tillvara de unika erfarenheter arbetsplatsen har och identifierar det strukturella och existentiella nuläget.  Förbättring och förflyttning är målet – alltid utifrån ett helhetsperspektiv, alltid på ett modigt sätt med enkelheten för ögonen.

Du får:

 • Senior påverkanskraft
 • Senior förändringsledningskompetens och erfarenhet
 • Affärseffektivitetsfokus
 • Expertis och praktisk färdighet i kommunikation, strukturell styrning och etisk hantering av existentiella situationer och spörsmål
 • Fördjupad professionell, personlig och organisatorisk självkännedom
 • Strategi, taktik och operationalisering i dynamiskt samspel.
 • Skratt, kreativitet och framdrift.
 • Förenkling med kvalitet, och analys baserad på helhetssyn.
 • Snabbhet och tillgänglighet.