Interaktiva föredrag

Med mod, passion och enkelhet inspirerar Helena deltagarna till förflyttning.

Vad behöver din arbetsplats tänka, känna, förstå eller göra? Vilket nuläge har ditt team, din arbetsgrupp och organisation? Vilken förflyttning önskar du?

Föreläsningarna är interaktiva. Deltagarna aktiveras i lokalen, eller bakom sina skärmar. De är lärorika, inspirerande och mycket mer än en upplevelse i stunden.

Helena arbetar med allt från det bestämt strukturella till det djupaste existentiella. Det blir ”på riktigt” och på djupet med mycket värme. Alla får skräddarsydda konkreta verktyg att ta med till arbetsvardagen.

Innehållet är enkelt att förstå, uppmuntrar förflyttning och stärker samskapandet för helhetens bästa.

Formatet kan vara både digitalt och fysiskt och skräddarsys till målgrupp och sammanhang.

Dialog-online-möte

Behöver ni en mycket erfaren processledare som förenklar, förbättrar och förflyttar arbetsplatsen som helhet i ett digitalt format? Då är Zenzé-online-dialog-möte lösningen. Här ges möjlighet till skräddarsydd fördjupning av verksamhetens behov i digitalt live-format, och är ni många genomför vi det i en professionell teknisk studio. Här säkerställs psykisk energi, närvaro, emotionell kontakt och aktivt upplevelsebaserat deltagande på distans. Hela det tekniska arrangemanget ingår i servicen.

  • När ni behöver stärka teamkänslan.
  • När ni behöver en säker och snabb analys av nuläget i organisationen.
  • När ni behöver lösa ett problem.
  • När ni behöver förankra budskap på djupet.
  • När ni behöver kris-leda alla medarbetare samtidigt.
  • När ni behöver stärka helhetsledarskapet.

Röster om…

”Superinspirerande och lärorikt”

”Jag var närvarande varenda sekund, tack”

”Kändes som att vi träffades på riktigt”