Konferenser och föreläsningar

Med mod, passion och enkelhet inspirerar vi deltagare till förflyttning.

Vad behöver chefer, ledare och medarbetare tänka, känna, förstå eller göra? Vilket nuläge har teamet, arbetsgrupperna eller organisationen som helhet? Vilken förflyttning ska vi bidra till?

Föreläsningarna är interaktiva. Deltagarna aktiveras i lokalen, eller bakom sina skärmar. De är lärorika, inspirerande och mycket mer än en upplevelse i stunden.

Vi arbetar med allt från det bestämt strukturella till det djupaste existentiella på arbetsplatser. Det blir på riktigt och på djupet med mycket värme.

Formatet kan vara både digitalt och fysiskt och skräddarsys till målgrupp och sammanhang.

Röster om…

”Superinspirerande och lärorikt”

”Jag var närvarande varenda sekund, tack”

”Kändes som att vi träffades på riktigt” 

Några teman…

 • Hybrid arbetsvardag är svår – gör den lättare.
 • Våga skapa dålig stämning och växla ut arbetslust.
 • Organisationsdynamik är ett skall-krav – lär dig grunderna.
 • Har chefer förlorat förståndet – eller är de bara utslitna?
 • Jämställd, friställd, ställd – en balanserande workshop
 • PR för HR utan BS – dags att sortera.
 • Nivåer, nyanser och nyordning av makt – strategi och taktik.
 • Mångfald i alla fall – bara möjligheter!
 • Har du växel eller bara change – en workshop om tempo.
 • Du kan vara fullt frisk utan att veta om det – nyanser av hälsa.
 • Professionellt, personligt och privat ledarskap berör alla
 • Att driva eller vara på driven i ett hav av meningsskiljaktigheter.
 • Ledningsgruppens raka skruvar är ingen utopi.
 • Inveckling, avveckling, utveckling – du väljer!

Ovan är exempel på föreläsnings rubriker. ”Arbetsplats 2022” är på grund av corona framflyttad til i höst. Återkommer om datum.

Helena Zenzé
Ledarskapsexpert med 25 års erfarenhet av organisations- och chefsutveckling. Grundare av Helhetsledarskap, författare till boken ”De 4 essen på arbetsplatsen” och driver podcasten ”Podden om helhetsledarskap”. Helena brinner för ledningsgrupputveckling, chef- och ledarskap i praktiken och anser att alla som sprider quick fixes far med osanning.

Mats Alvesson
Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare, professor, knuten till flera universitet och författare till många böcker. Han har bl a utgivit Dumhetsparadoxen, Reflexivt ledarskap, Extra allt och Värdet av värdegrunder. Han är en av Sveriges mest citerade samhällsforskare.

Sara Bjurström
VD Centrum för AMP. Många års erfarenhet som chef inom flera kommuner. Älskar samhällsplaneringens olika perspektiv och komplexitet. Intresserad av nivåer, nyanser och nyordning av makt. Är nyfiken på människor och hur man tillsammans kan göra skillnad.

Charlotte Zetterlund
HR-chef Hemköp/Tempo. Vill engagera och involvera medarbetare. Jobbar gärna nära verksamheten/driften och gillar att ständigt utveckla, effektivisera och förenkla. Har arbetat som Personal- och HR-chef i många år och senast på Max Burgers och Cirkle K. Vill framåt, har hjärtat i mångfald och inkludering och tycker om att ha fingrarna i syltburken.

Fanny Widman
Författare till boken ”Det är nog nu” och driver podcasten ”Fannys förebilder”. Har arbetat många år inom försäljning och började tidigt reflektera över varför hon togs på mindre allvar än sina manliga kollegor. Vill sprida kunskap om hur vi kan tackla sådana situationer och vad vi kan göra i framtiden för att undvika dem.

Helena Kleverö
HR-partner och förändringsledare AMF. Många års erfarenhet av att arbeta som organisationskonsult och som HR-chef inom statligt bolag. Är beteendevetare och samtalsterapeut samt brinner för det mellanmänskliga. Är mycket engagerad i ämnen som ”digital arbetsplats” och ”hybrid arbetsvardag” samt vill skala bort all BS från HR-rollen.

Walter Skeppar
Hälsoutvecklare Säkerhetspolisen och Sportchef Djurgården Basket. Friskvård, hälsa och relationers påverkanskraft på arbetsplatsen är viktiga drivkrafter. Engagerar sig just nu i vad pandemin kostat i ett hälsoperspektiv.