Föredrag

Med mod, passion och enkelhet inspirerar Helena deltagarna till förflyttning.

Vad behöver din arbetsplats tänka, känna, förstå eller göra? Vilket nuläge har ditt team, din arbetsgrupp och organisation? Vilken förflyttning önskar du?

Föreläsningarna är lärorika, inspirerande och mycket mer än en upplevelse i stunden. De spänner från det bestämt strukturella till det djupt existentiella och alla får skräddarsydda konkreta verktyg att ta med till arbetsvardagen.

Innehållet är enkelt att förstå, uppmuntrar förflyttning och stärker samskapandet för helhetens bästa.  Föreläsningarna erbjuds både digitalt och fysiskt, i olika tidsformat, och anpassas till målgrupp och sammanhang.

Kontakta Helena här!