Dina värderingar permanentas mellan 16–24 års ålder

Hur påverkar detta en arbetsplats, när dialoger om rätt och fel eller bra och dåligt infinner sig?

Begrepp som värdegrund, värdeord och värderingar brukar hänvisas till den etik en organisation är uppbyggd kring. Med etik menas i detta sammanhang hur vi människor förväntas handla gentemot varandra på arbetsplatsen. Värdena kan exempelvis vara mångfald, hållbarhet eller engagemang – de har en koppling till hur man vill att organisationens arbetskultur och identitet ska vara. Förväntningar på chef- och medarbetarskap blir stora här. Att som chef ha kunskap om sig själv som 16–24-åring blir ur ett professionellt perspektiv avgörande för att kunna hantera egna, andras och organisationens värderingar.

I min bok De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap delar jag genomgående Professionella, Personliga och Privata reflektioner. De tre P:na är ett effektfullt verktyg att använda på arbetsplatser för att sortera och hantera komplexitet. Vad hör hemma var? Och vilken påverkan har det ena perspektivet på det andra?

När jag var 16 år var allt jag själv tänkte det rätta, min referensram var primärt mina jämnåriga vänner. När jag var 18 år var jag au pair i LA och upptäckte vilken reaktion det väckte att ha orakade ben. Där blev jag också varse hur svajig min identitet var. När jag var 20 slogs jag med näbbar och klor för en högre lön och för att inte bli kallad ”flicka” av en chef. När jag var 23 år levde jag livets glada dagar på utsidan men mådde väldigt dåligt på insidan.

År 2021 är endast en del i åldersspannet 16–24 verksamma på en arbetsplats. Därför blir det extra intressant att reflektera över sammanhanget våra värderingar grundläggs inom. Alla ni som nu är verksamma på arbetsplatser – besök er själva som 16–24-åringar och reflektera över hur värderingarna ni hade då eventuellt påverkar dialogerna om rätt och fel, bra och dåligt på arbetsplatsen idag.

18 mars 2021.

Helena

Ps: Fotot från 1981 i Los Angeles, 18 år och med orakade ben;-)