Det går att processleda lärande dialoger online.

Kursvecka 3 i Helhetsledarskap blev en riktigt bra och fördjupande ikigai-erfarenhet.

Tre upplevelsebaserade dagar med ökad självkännedom, lärande om gruppdynamik och ledd kommunikationsträning på programmet. Att verktyget Teams nu har uppdaterats, så att nio av tolv deltagare syns i bild samtidigt, gör det hela ännu bättre.

Ordet ikigai finns sedan några månader tillbaka på Språkrådets nyordslista. Det kommer från ett japanskt koncept som betyder ”meningen med att finnas till”. De flesta chefer jag möter säger att de vill att deras medarbetare ska trivas. De säger också att de vill att verksamheten ska utvecklas och ”bli bättre”. De säger att ”vi vill ha bra stämning”. Allt detta grundar sig i att den enskilda medarbetaren upplever mening – och alla team- och gruppkonstellationer likaså. I varje stund. Det är en utmaning som heter duga för ledarskapet.

På språkrådets lista finns också det nya ordet klimatnödläge, som betyder ”tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar”. Här associerar jag vilt och bildar rakt upp och ner ett nytt ord, och en definition som inte språkrådet accepterat ännu – arbetsklimatnödläge. Ett arbetsklimatnödläge infinner sig när ”meningen med att finnas till” här och nu – på den här arbetsplatsen i den här situationen – inte infinner sig.

Ett arbetsklimatnödläge är alltid resurskrävande. Det kostar tid, energi och pengar. Dessa nödlägen syns och hörs sällan vid första anblicken. Men de märks tydligt om du förutom att ha skarpa öron också kan syssna, lyssna med synen. Det är ett ord som främst används bland döva och hörselskadade i ett teckenspråkligt sammanhang. Verktyget Teams har en räcka-upp-handen-funktion (”jag vill säga nåt”) – kanske vore det bra om de skapar en arbetsklimatnödläge-funktion också.

För er som vill lära er mer om chef- och ledarskapets ikigai och syssnade och få verktyg att hantera och agera på arbetsklimatnödlägen – varmt välkommen till kursstarten för Helhetsledarskap.

24 maj 2020

/Helena