Sagt om Arbeta och Lev Livet!

Boken är fantastisk! Den väver samman forskning och fakta med historia och personliga upplevelser, och utmanar läsa­ ren till eftertänksamhet. Den får mig att fundera över mig själv, min arbetsplats och HR:s roll. Självkännedom går som en röd tråd genom hela boken och har verkligen förstärkt mitt medvetande om hur viktigt det är med helhetsledar­ skap. Boken är som ett kinderägg och bjuder på flera över­ raskningar. Man vill bara läsa vidare och vända blad.

/Charlotte Zetterlund, HR­ chef Axfoodkoncernen, Hem­köp/Tempo

Helena Zenzés självutlämnande berättelse om sig själv och vad som format henne sätts i ett större, spännande sammanhang. Den får mig att reflektera, över mig själv som person, som kommundirektör och som ansvarig för det komplexa sammanhang som min arbetsplats är. Vilka bak­ grunder, val och beslut formar oss och vilka val gör vi för att hantera vår gemensamma kraft tillsammans? En lärorik läsning i ett unikt format.

/Mats Pettersson, kommundirektör i Nyköpings kommun

Genom att beskriva sin egen livsberättelse illustrerar Helena Zenzé att verkligheten på våra arbetsplatser är unik och påverkas av allt som händer och har hänt i medarbetarnas liv och arbetsliv. Boken är mycket gripande, utlämnande och ger läsaren många tankar om hur svårt livet kan vara att leva. Den ger också inspiration och verktyg till att skapa arbetsplatser som tål påfrestningar och lämnar ett hoppfullt budskap om den styrka och klokskap som kan komma ur det svåra och hur det kan bli en superkraft.

/Sara Eriksdotter Bjurström, hållbarhetschef i Haninge Kommun, f.d. samhällsbyggnadschef och vd.

Helena Zenzé låter oss läsare, på ett mycket personligt, ärligt och modigt sätt, ta del av sin livshistoria som emellanåt är både svindlande och spännande. Utifrån erfarenheter av livet och psykisk ohälsa beskriver Helena på ett inspire­rande sätt hur man i sin återhämtning kan stärkas och växa som människa och lära sig mer om både sig själv och andra. Det är en läsvärd beskrivning av komplexiteten i mänskliga relationer. En bok som fängslar och berör.

/Mikael Malm, ansvarig för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), sektionen för folkhälsa och psykiatri.