Allmänna villkor

Här kan du ta del av de villkor som gäller i samband med våra utbildningar, konferenser och evenemang. I och med att du slutför din anmälan accepterar du nedanstående villkor.

Betalningsvillkor
Alla priser anges exkl. moms. Fakturan skickas från Zenzé Organisation och Ledarskap AB (organisationsnummer 556725-1375) efter att anmälan bekräftats. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Om betalningsfristen överskrids har Zenzé organisations och ledarskap rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus 8%.

Digital biljett
Om eventet erbjuder en digital deltagarplats är fen personlig och avser alltid en person. Varje deltagare får en personlig länk och kan delta digitalt via webbläsaren. Flera personer kan ej logga in på samma inloggning/enhet. Du måste meddela oss senast 24h innan om du önskar överlåta din deltagarplats till en kollega. Om ej anmälda personer deltar kommer dessa att faktureras.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats vid utbildning och konferenser:
Anmälan är bindande. I det fall Zenzé organisation och ledarskap ställer in utbildning, konferens eller evenemang återbetalas 100% av det inbetalade beloppet. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega och/eller före detta utbildningsdeltagare inom målgruppen. Mottar vi din avbokning 30 dagar innan utbildningen, konferensen eller evenemangets startdatum får du ett värdebevis på fakturerat belopp, om inte andra villkor nämns vid inbjudan/fakturering. Värdebeviset är giltigt ett år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från ditt företag/organisation på andra av Zenzé anordnade utbildningar, konferenser eller evenemang. Mottar vi din avbokning mindre än 30 dagar före utbildningsstart, konferensdatum eller evenemangsdatum uteblir värdebrev eller ersättning.

Force Majeure
Zenzé organisation och ledarskap ansvarar ej för skada som beror på t ex myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Vi är ej heller ansvariga för skada i de fall då utbildning, konferens helt eller delvis måste ställas in på grund av lärares eller föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.

Övrigt
Zenzé organisation och ledarskap reserverar sig för mindre ändringar i utbildnings-, konferens- eller evenemangsprogrammen som exempelvis ändringar av lärare, talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. På grund av omständigheter utanför Zenzé organisation och ledarskap kontroll har Zenzé organisation och ledarskap rätt att ändra format, byta datum, arrangera digitalt eller att ställa in ett evenemang. I det fall Zenzé organisation och ledarskap ställer in ett evenemang krediteras kunden 100% av det inbetalda beloppet. Zenzé organisation och ledarskap garanterar aldrig ett givet deltagarantal.

Fotografering och filmning
Ibland fotograferar och filmar vi våra evenemang. Bilderna och filmerna kan komma att användas på webben eller i kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi fotograferar och filmar våra evenemang och att bilderna och filmerna får användas på webben eller i kommersiellt material.

Behandling av personuppgifter
När du anmäler dig till våra kurser och konferenser accepterar du Zenzé integritetspolicy. Ta del av den här!