Ödmjukt skrävel

Nu är ytterligare ett gäng deltagare från programmet Helhetsledarskap utsparkade, och som sig bör har jag bett om allas engagemang i en utvärdering. Alla har svarat – varmt tack för det. Innan jag tog del av resultatet avsatte jag en dag för egen reflektion: Hur har det varit för mig som utbildningsansvarig ledare och lärare? Känns det som att jag nådde fram? Undvek jag att säga något jag egentligen ville förmedla? Var jag autentisk i mina interventioner och lyckades jag beröra var och en på djupet? Blev det rättvist rörande praktisk träning? Tog jag hand om det som rördes upp på ett bra sätt? Blev den skräddarsydda arbetsplatskopplingen – för var och en – tillräcklig? Och skapade min pedagogiska design den grundläggande förståelsen för vad helhetsledarskap är? Hade jag tillräcklig balans mellan utmaning och stöttning? Blev det ett bra gruppklimat att växa i?

Jag ger mig själv en fyra av fem. Jag gillar känslan av att alltid ha mer att ge. Klappar mig själv på axeln och tycker det är fantastiskt att jag lyckades få ihop en så bra mix av organisationsformer, personligheter och funktioner: Uppsala kommun, LRF, Statens fastighetsverk, Plåt- och ventilation, AMF och Karolinska sjukhuset. När vi hade passet om kulturmarkörer blev det extra spännande med alla olikheter, så också när deltagarna inom en etisk och förtroendefull kontext mötte varandras utmaningar i arbetsvardagen och fann likheter.

Det har varit några tuffa år för öppna ledarskapsprogram till fördel för interna ledarutbildningar. De senaste fem åren har också inneburit en kvalitativ kompromiss, med slagsida åt metoder som rafsas av på ett fåtal dagar. Utifrån gedigen erfarenhet och kunskap hävdar jag att ingen ledarskapsmetodik i världen gör någon som helst skillnad i arbetsvardagen. Det gör däremot människorna – om de kan viktiga saker om sig själva och har ett arbetssätt som hanterar arbetsplatsdynamik. De behöver också tid till att träffas fysiskt, förstå, träna och lära. Det här gänget har lagt ned den tiden, och jag har haft ambitionen att ge dem kunskapen.

Att utvärdera ett ledarutvecklingsprogram är alltid svårt, personligen tycker jag att det mest blir kalla data. Feedbacken från deltagarna gjorde mig dock varm i hjärtat. Jag blev än mer taggad att inte ge upp den kvalitativa målsättningen med en skräddarsydd öppen och långsiktig ledarskapsträning, i verklighetsanpassad kontext à la 2022.

Tack till er arbetsgivare som vågade satsa.

Deltagarnas utvärdering:

Som helhet upplevde jag programmet?

75 % Mycket bra, 25 % Bra, 0 % Varken-eller, 0 % Mindre bra, 0 % Dåligt

 

Jag har fått grundläggande förståelse och praktik i Helhetsledarskap?

100 % Ja, 0 % Vet ej, 0 % Nej

 

Helena Zenzés ledarskap?

90 % Mycket bra, 10 % Bra, 0 % Varken-eller, 0 % Mindre bra, 0 % Dåligt

 

Hur användbar upplever du verktygslådan i programmet?

75 % Mycket bra, 25 % Bra, 0 % Varken-eller, 0 % Mindre bra, 0 % Dålig

 

Vill du rekommendera den här utbildningen till en kollega?

100 % Ja, 0 % Vet ej, 0 % Nej

 

Varför ska arbetsgivaren betala för ett 12-dagars program istället för en kurs på 1-3 dagar?

”Bättre investering”

”Det blir ett mer långsiktigt lärande på detta sätt”

”12 dagar ger mer och man blir sammansvetsad som grupp”

”Längre kurser ger djupare förståelse och mer träning för samtal, träning och reflektion”

”Mer ingående och helhets täckande utbildning och bra med tiden mellan tillfällena”

”Kurs på 1-3 dagar försvinner fort. Denna kommer att sitta kvar…”

 

Vilket är det största värdet för arbetsgivaren rörande ditt deltagande?

Förtydligande av påståendena på bilden ovan från vänster till höger:

De får behålla mig och duktiga medarbetare.

Jag kan ta en mer ansvarsfull roll eller en högre position (göra karriär) vilket gynnar både mig och företaget.

Mitt ledarskap kommer förbättra både styrning och samspelseffektivitet.

Jag blir mer hållbar i chef- och/eller ledarskapsrollen och bidrar genom mitt ledarskap till ett mer hållbart arbetsliv för mina medarbetare.

Jag är mer rustad att hantera kommunikativa leverans- och samarbetsutmaningar.

Jag har fått verktyg att förbättra arbetskulturen till att bli mer ansvarsfull för både trivsel och resultat.

Gult=håller med, Blått=vet ej, Grönt=håller inte med

 

Och så några ord från kommentarsfältet och mina reaktioner på dem:

”Helena har ett fantastiskt ledarskap och är väldigt pedagogisk.”

Ja, men tack. Blir blygsamt rörd och pustar ut.

 

”Helena är glad även när det är svåra saker och mycket kunnig om ämnet ledarskap.”

Love it!

 

”Bra helhetsupplevelse! Jag är säker på att kunskapen och insikterna kommer att komma till nytta för mig framöver, det har de redan gjort till viss del.”

Vad glad jag blir för tilltron till leveransen i praktiken.

 

”Tack för en fantastisk utbildning och din handledning och ledarskapsförmåga genom hela kursen. Jag upplever att jag har fått ut väldigt mycket av utbildning som kommer vara användbart både affärsmässigt och personligt.”

Åhhhhh tack och vad bra att du upplever det så.

 

”Jag har fått med mig mycket och många verktyg som jag saknade tidigare.”

Tusen tack för den återkopplingen. Låter som både bred och djup påfyllning.

 

”Bra upplägg med 4×3 dagar över tid och uppföljning/coachning däremellan.”

Fint att få ett värde på upplägget.

 

”Fantastiska utbildningsdagar med högt i tak och intensivt lärande”

Dina ord gör mig stolt.

 

Mission completed:-)

Nästa utbildningsstart är den 25 januari 2023 – hoppas vi ses!

/Helena