Så här års lyser det stjärnor i de flesta fönster.

Det ser mysigt och hemtrevligt ut. Om det är det, vet vi inte.

Den här veckan har två separata tv-inslag fångat min uppmärksamhet – och i mitt huvud kopplades de samman: Ett där Ola Rosling (Gapminder) illustrerade vilka stora kunskapsbrister vi människor i Norden har. Vi tror att vi vet en massa, men det gör vi inte – vi har åsikter som vår hjärna kategoriserar som ”sanningar”. Om vi blir medvetna om att vi funkar så, kan vi stanna upp och begrunda våra ”faktapåståenden”. Kanske lägga till ett ”…, tror jag” efter att vi levererat vår ”sanning”, som en brasklapp om att vi inte är helt säkra men att det är vår åsikt. Kanske kan då resultatet som Ola Rosling påvisade – att vi vet mindre än apor när det gäller bland annat jämställdhet och självmordsfrekvens i världen – förbättras.

Det andra inslaget var en intervju med Jon Sundeman (Akillesjouren i Uppsala) om kvinnors våld mot och förtryck av män, som är ett stort men dolt problem. Vi tror inte att det finns. Jag vet att det finns. Min mormor visade sånt beteende mot sin man inför mina ögon, självklart har det påverkat mig, och jag har definitivt en åsikt och en massa känslor runt det.

Skillnaden mellan känsla, åsikt och kunskap är enorm. Att bidra till att sortera i det är något jag envist ägnar mig åt i min arbetsvardag. Det finns också så mycket bra – av stort lönsamhetsvärde – att finna där. Till exempel gick det plötsligt upp ett ”Liljeholmens” för en kund häromdagen när åsikterna bakom medarbetarundersökningen uttrycktes. Det som förut varit dunkelt/höljt i mörker blev lysande klart. Åsikter blev kunskap.

Vi styrs alla av våra förutfattade meningar, våra bias – forskare har konstaterat att smarta människor inte vet mer om världen än oss andra. ? Smart är att utmana sina bias, lägga till ett ”… tror jag” och att nyfiket utforska den andras ”sanning”. Det mesta i vår arbetskultur växer fram ur åsikter, inte ur kunskap. Det finns stora effektivitetsvinster att hämta här.

Och till sist – där barn finns ska hemtrevlighet råda.

Trevlig 2:a advent!

4 december 2020

/Helena